•  x 
Twój koszyk jest pusty

Ergospirometry

Ergospirometria, spirometria i próba wysiłkowa - co to za badania?

ergospirometr cardiotest cpet system b612Chcąc uzyskać kompleksowe, w pełni dokładne wyniki dotyczące stanu zdrowia i funkcjonowania układu oddechowego, istotne znaczenie mają trzy spośród dostępnych badań: spirometria, ergospirometria i próba wysiłkowa. Każde z nich bada układ oddechowy pod nieco innym kątem i dopiero kompleksowe, dokładne dokonanie wszelkich testów, jest w stanie dać pełny obraz sytuacji dla osoby badanej. W tym artykule skupimy się przede wszystkim na zasadniczej kwestii - a mianowicie, czym każde z tych trzech badań jest, jakie są wskazania i przeciwwskazania do ich przeprowadzenia, a także jakie są różnice między tymi testami. W dalszej części artykułu weźmiemy również pod lupę jeden z najważniejszych parametrów, który odgrywa kluczowe znaczenie w testach wysiłkowych, a mianowicie pułap tlenowy.

 

Czym jest spirometria?

Spirometria jest to badanie układu oddechowego, które skierowane jest nie tylko do osób borykających się ze schorzeniami płuc, z chorobami układu krążenia, z mukowiscydozą czy problemami neurologicznymi, ale także jest to badanie dla sportowców. Takie badanie spirometryczne odbywa się w pozycji siedzącej. Jak się należy do badania przygotować? Tak naprawdę istotne jest tylko to, aby nie pić alkoholu, kawy czy herbaty, nie wykonywać forsownych ćwiczeń, nie palić papierosów i nie przejadać się. Jeśli pacjent spożywa leki przeciwastmatyczne, lekarz powinien zadecydować, czy należy je odstawić czy też nie. W trakcie badania istotne znaczenie mają głębokie i spokojne wdechy oraz wydechy. Pacjent ma za zadanie wdychać i wydychać powietrze do specjalnego aparatu za pomocą ust, przy jednoczesnym zaciśnięciu nozdrzy. Przy każdym oddechu należy włożyć maksymalny wysiłek, tak, aby wynik badania był jak najbardziej wiarygodny. Bardzo ważne jest wsłuchiwanie się w polecenia osoby, która taki test spirometryczny przeprowadza. Istotne są tutaj bowiem naprzemienne rytmy oddychania - raz szybkie, raz powolne. Czy w każdym przypadku można takie badanie przeprowadzić? Nie. Nie może być wykonane ono u osób, które mają tętniaka, osób po operacji okulistycznej lub operacji w obrębie klatki piersiowej. Nie jest możliwe również wykonanie spirometrii przy zwiększonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym, przy zawale mięśnia sercowego i przy specyficznych objawach wywołanych głębokim oddechem, takich, jak kaszel wymioty czy zawroty głowy.

 

Czym jest ergospirometria?

Ergospirometria jest to kolejne z badań oceniające pracę układu oddechowego, które przeprowadza się między innymi u osób wykazujących nieprawidłowości w obrębie serca i płuc. To także niezbędne badanie podczas kontrolowania rehabilitacji kardiologicznej. I co istotne, to także forma badania dla sportowców, dzięki której można wyznaczyć indywidualne progi i strefy metaboliczne. Test sercowo - płucny pozwala określić bowiem poziom wytrenowania i odpowiednio zaplanować treningi względem wydolności zawodnika. Na badanie pacjent powinien przyjść ubrany na sportowo i mieć wygodne buty, bowiem ergospirometria, różni się znacząco od spirometrii właśnie tym, że tutaj badanie przeprowadza się w ruchu, na bieżni lub cyklometrze. Pacjent nie powinien pić kawy, herbaty i alkoholu. Istotne jest zjedzenie lekkiego śniadania, najlepiej na dwie godziny przed badaniem. Na ciele pacjenta umieszcza się aparaturę, dzięki której badana jest praca serca w trakcie ruchu. I tak, najbardziej istotne są takie parametry, jak: ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca, a także zmiany odcinka ST i zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Ponadto, badanie to wymaga obecności specjalnej maski na twarzy, co daje możliwość oceny wydychanego przez pacjenta powietrza. Całe badanie trwa około 30 minut i w trakcie jego trwania, zwiększa się obciążenie tak, aby osiągnąć maksimum wydolnościowe. Czy każdy może mieć wykonany test wydolnościowy sercowo - płucny CPET? Nie. Nie można go przeprowadzić przy takich stanach, jak: zawał serca, ostry zator tętnicy płucnej, niestabilna dławica piersiowa, przy zaburzeniach rytmu serca i niewydolności serca. Nie zaleca się również wykonywania tego badania przy nadczynności tarczycy, zapaleniu mięśnia sercowego i przy zwężeniu zastawki aortalnej. Ergospirometria nie powinna być także wykonywana przy zaburzeniach elektrolitowych, przy kardiomiopatii przerostowej, przy upośledzeniu umysłowym i przy niepełnosprawności ruchowej, która taką formę badania po prostu wyklucza.

 

Próba wysiłkowa - co to jest?

Próba wysiłkowa jest to inaczej badanie wysiłkowe, które w sposób szczególny zaleca się przy różnego rodzaju objawach, mogących świadczyć o problemach z układem sercowym i oddechowym. Sprawdza się w diagnostyce choroby wieńcowej, przy kontroli pacjentów posiadających wszczepiony rozrusznik serca, po zawale. To także jedno z kluczowych badań dla sportowców, dzięki któremu można ocenić stopień wytrenowania organizmu i na tej podstawie dostosować treningi adekwatnie do możliwości sportowca. Ważne jest to, aby przychodząc na badanie, mieć przy sobie EKG spoczynkowe, tak, aby można było porównać ze sobą wyniki badań. Na badanie nie można przyjść na czczo. Należy na minimum dwie godziny przed zjeść lekkie śniadanie. Nie można pić kawy, mocnej herbaty czy alkoholu, ani też palić papierosów. W trakcie badania pacjent jest podłączony do EKG, a następnie porusza się po bieżni lub na ergometrze. Zadaniem tego badania jest wskazanie, jakie pacjent posiada EKG wysiłkowe. Taka forma badania w sposób szczególny zalecana jest osobom związanym ze sportem, zarówno amatorsko, jak również i profesjonalnie. Często bowiem osoba aktywna boryka się z zaburzeniami rytmu serca lub wysokim ciśnieniem, ale tego nie wie i poprzez nieodpowiednie treningi, może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet i życia. Sport to zdrowie, ale tylko z odpowiednim podejściem i wcześniejszym przebadaniem się pod kątem pracy serca i układu oddechowego.

 

Czym jest maksymalny pułap tlenowy?

Pozostając w tym temacie, warto także zwrócić uwagę między innymi na jeden z niezwykle ważnych parametrów, a mianowicie na maksymalny pułap tlenowy. Jest to uniwersalny wskaźnik wydolności fizycznej, który określa maksymalną ilość, jaką organizm jest w stanie pobrać w czasie wysiłku. Im ta wartość wyższa, tym dłużej i mocniej możemy trenować. Wyrażana jest ona w mililitrach tlenu na kilogram masy ciała na minutę. VO2max, bo tak określa się ten parametr, uzależniony jest od wielu czynników, na które wielu z nas nie ma wpływu. Kobiety mają niższy ten parametr, niż mężczyźni, co związane jest przede wszystkim z mniejszą zawartością tkanki mięśniowej w organizmie. Inny pułap tlenowy ma się także ze względu na wiek. Rośnie on od wieku dziecięcego, a następnie ten największy osiąga się w wieku dojrzewania, potem się zmniejsza. Nie można zapomnieć także o genetyce, na którą nie mamy absolutnie żadnego wpływu. A czy treningi mogą podnieść maksymalny pułap tlenowy? Tak, bowiem ćwicząc regularnie, zwiększa się pojemność płuc, objętość wyrzutowa serca, a do tego obniża się tętno spoczynkowe. Zarówno sportowcy, jak również osoby borykające się z różnego rodzaju niepokojącymi dolegliwościami, ale także osoby chore i będące w trakcie rehabilitacji kardiologicznej, powinny być poddane powyższym badaniom, bowiem tylko wtedy można uzyskać pełny obraz tego, jak pracuje serce i jak funkcjonuje układ oddechowy.

 

Ergospirometry - niezawodne sprzęty badające wydolność oddechowo - krążeniową

Ergospirometry są to urządzenia, których celem jest wykonanie badania mającego na celu określenie stanu układu oddechowego. W kompleksowym badaniu, idealnie sprawdza się spirometria, ergospirometria i próba wysiłkowa, które są w stanie razem dać pełen obraz tego, jak pracuje układ oddechowy. Spośród powyższych, badanie ergospirometryczne jest jednym z tych, z których lekarze i inni specjaliści korzystają najczęściej. Pozwala bowiem ono wykazać wszelkie nieprawidłowości związane z pracą serca, ale także i z chorobami płuc. Ponadto, wykorzystując ergospirometry można ocenić wydolność, która ma szczególnie duże znaczenie, jeśli w grę wchodzą sportowcy. Nasz sklep medyczny poleca w swojej ofercie najwyższej jakości ergospirometry marki Aspel, cenione wśród odbiorców, posiadające bardzo pozytywne opinie i wybierane przez najlepsze placówki zajmujące się badaniami ergospirometrycznymi.

 

Jakie są wskazania do przeprowadzenia ergospirometrii?

Zadaniem, jakie ma pełnić ergospirometria jest ocena wydolności oddechowo - krążeniowej, jak również monitorowanie efektów, jakie przynosi prowadzona rehabilitacja czy też nadzorowanie treningów wśród sportowców, wyznaczanie indywidualnych progów i stref metabolicznych. Zadaniem tego badania jest również ocena metabolizmu układu mięśniowego. Pozwala ono sprawdzić, jaka jest przyczyna duszności, skąd biorą się bóle w klatce piersiowej, czy jaka jest przyczyna zadyszki. Takie badanie istotne jest również przy kwalifikacji do transplantacji serca, przy chorobie związaną z przewlekłą niewydolnością serca czy też przy ocenie prowadzonej rehabilitacji kardiologicznej. Wskazań do tego badania jest wiele i to zarówno pod kątem zdrowotnym, jak również i typowo sportowym, z nastawieniem na ustalenie jak najlepszych planów treningowych. Inaczej badanie to nazywane jest testem wysiłkowym sercowo - płucnym CPET, które łączą w sobie EKG serca wysiłkowe, jak również i spirometrię wysiłkową. Badanie takie przeprowadza się w poradniach kardiologicznych lub pulmonologicznych, ale również i rehabilitacyjnych. Jest niezwykle cenione i to zarówno pod względem diagnozowania chorób serca i płuc, ale również i ustalania opcjonalnych treningów dla sportowców, które mają przynieść efekty, ale bez obciążenia układu sercowego.

 

Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia badania?

Nie w każdej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie ergospirometrii. I tak, nie można testu takiego przeprowadzać u osób po niedawno przebytym zawale, przy ostrym zatorze tętnicy płucnej i niestabilnej dławicy piersiowej. Ponadto, nie można wykonywać go również przy zaburzeniach rytmu serca, przy niewydolności serca i przy ciężkim zwężeniu zastawki aortalnej. Nie jest wskazane jego przeprowadzenie przy ostrym zapaleniu mięśnia sercowego, przy nieprawidłowej pracy tarczycy czy też przy niepełnosprawności ruchowej, która po prostu uniemożliwia wykonanie takiego badania. Absolutnie nie można również i postawić na badanie ergospirometryczne, jeśli pacjent cierpi na zaburzenia elektrolitowe, kardiomiopatię przerostową, upośledzenie umysłowe czy zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej. W każdym przypadku, przed dokonaniem badania, specjalista musi przeprowadzić z pacjentem wywiad i na jego podstawie podjąć decyzję, czy taki test ergospirometryczny może być przeprowadzony.

 

Jak wygląda badanie ergospirometryczne?

W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę kwestię przygotowania do badania. Z racji tego, iż taki test CPET wykonywany jest na rowerze lub na bieżni, pacjent musi odpowiednio się ubrać i założyć wygodne, sportowe buty. Nie powinien być on absolutnie na czczo, ale też i z uwzględnieniem pory jedzenia, tak, aby nie rozpocząć badania z pełnym żołądkiem. Nie zaleca się picia kawy i herbaty, gdyż może to zaburzyć wynik badania. Istotne jest to, aby dobrze się wyspać i nie wykonywać dzień wcześniej treningu, tak, aby do badania podejść w pełni wypoczętym i zregenerowanym. Badanie ergospirometryczne odbywa się na bieżni lub na cyklometrze. W trakcie badania, osoba poddająca się badaniu musi być od pasa w górę rozebrana, bowiem do jego klatki piersiowej należy przymocować aparaturę. Sprawdzane jest wówczas między innymi ciśnienie tętnicze krwi, tętno, czynność serca czy też zmiany na odcinku ST. Jeśli występują zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, badanie to pozwoli wszelkie te nieprawidłowości wskazać. Co istotne, podczas takiego badania, pacjent biega lub jeździ na rowerze w specjalnej masce, która jest podłączona do aparatury, co ma na celu ocenę powietrza, jakie jest wydychane przez osobę badaną. Cała procedura badania jest tak określona, by można było uzyskać pełny obraz pracy serca i układu oddechowego. W trakcie badania, cyklicznie zwiększa się obciążenie, tak długo, aż uzyska się max wydolnościowe. Zazwyczaj całe badanie nie trwa dłużej, niż 30 minut. Może ono zostać przerwane na prośbę pacjenta lub gdy podczas badania uzyska się oczekiwane parametry. Po badaniu zaleca się odpoczynek, w celu zregenerowania organizmu. Jak wygląda interpretacja wyników ergospirometrii? Istotne znaczenie przy analizie i interpretacji wyników ma zestaw 9 wykresów przebiegu parametrów, które określają między innymi funkcje układu krążenia, układu oddechowego, jak również i parametrów metabolicznych.

 

Jakie parametry bada się podczas testu sercowo - płucnego

Istotne znaczenie mają oczywiście parametry, na podstawie których można dokładnie przeanalizować badane, a następnie zinterpretować wyniki. Podstawowymi parametrami jest oczywiście:

  • maksymalny pułap tlenowy VO2max - wskaźnik informujący o tym, jaką ciało może wykorzystać objętość tlenu w trakcie wysiłku. Jednostką jest ml/kg/min, czyli mililitry tlenu, które zużyte są przez kilogram masy ciała w ciągu minuty. Pułap tlenowy jest inny dla każdego i zależy on od płci, wieku, od masy ciała czy czynników genetycznych, ale także i od odpowiednio ułożonych treningów
  • szczytowe pochłanianie tlenu VO2peak - jest to wyznacznik wydolności wysiłkowej, możliwy do oceny na podstawie określenia wielkości Vo2 w momencie wystąpienia objawów, które świadczą o nietolerancji wysiłku. 
  • wysiłkowa odpowiedź wentylacyjna VE/Vco2slope - jest to nachylenie krzywej ekwiwalentu wentylacyjnego dla wydychanego dwutlenku węgla. Ten parametr pozwala odzwierciedlić zależności między wentylacją i perfuzją. 
  • wskaźnik wymiany oddechowej w trakcie aktywności RER=VCO2/VO2 - jest to stosunek VCO2/VO2 w powietrzu wydychanym. 
  • wyznaczenie pułapu tlenowego
  • określenie poziomu wysiłku optymalnego, jaki jest potrzebny do spalania tkanki tłuszczowej

Nie ma wątpliwości, iż ergospirometria jest niezwykle istotnym badaniem, zarówno w kwestii diagnozowania chorób, sprawdzania postępów rehabilitacji, jak również i możliwości ustalania odpowiednich treningów dla sportowców.

 

Dlaczego nasz sklep medyczny?

Bo to bardzo dobry wybór dla wszystkich klientów. Oferujemy szeroki wachlarz produktów, atrakcyjne ceny, pełne doradztwo i pomoc w wyborze specjalistycznych sprzętów, a ponadto bardzo atrakcyjne ceny. W naszej ofercie mamy dla Państwa profesjonalne ergospirometry Aspel, które z całą pewnością spełnią swoje zadania i pozwolą placówkom specjalistycznym w doskonały sposób przeprowadzać testy sercowo - płucne CPET.