•  x 
Twój koszyk jest pusty

Palestezjometry

Producent:
SI-CURA
brutto72700,00 zł

Palestezjometr

palestezjometr p 33Palestezjometr to urządzenie służące do mierzenia czucia wibracji palca. Służy ono do nieinwazyjnego badania progów czucia wibracji działających na palce dłoni człowieka. Jest to miernik elektryczno-mechaniczny wytwarzający drgania i jednocześnie rejestrujący reakcję badanej osoby. Palestezjometry posiadają system kontroli przyspieszenia, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie pomiaru niezależnie od zakłóceń i pozwala zagwarantować, że badanie jest dokładnym badaniem czucia wibracji. Celem palestezjometrii jest ocena przepływu krwi przez naczynia włosowate oraz wykrycia wczesnych zmian neurologicznych. Badanie czucia wibracji i temperatury stosowane jest w diagnostyce chorób pozazawodowych i obwodowych neuropatii, w tym zespołu cieśni nadgarstka, cukrzycowej dystalnej polineuropatii czuciowo-ruchowej oraz w badaniach przesiewowych medycy pracy, orzecznictwie chorób zawodowych związanych z uszkodzeniem zmysłu czucia dotyku lub na potrzeby badań naukowych. Badania wykonywane przy pomocy tego urządzenia mogą służyć do monitoringu zaburzeń czucia drgań, a ich wyniki służyć w orzecznictwie chorób zawodowych. Przyrząd ten jest wykorzystywany w zakładach medycyny pracy, w przychodniach specjalistycznych oraz w jednostkach naukowych.

 

Jak i kiedy wykonać badanie palastezjometrem?

Aby wykonać badanie palastezjometrem, pacjent dotyka opuszką badanego palca sondy, która wypuszcza z siebie drgania, o których osoba badana musi poinformować lekarza. Pacjent utrzymuje docisk palca do sondy z siłą 1,2 Newtona. Sposób długość i siła nacisku wywieranego na sondę powinna być jednakowa w czasie całego badania. Osoba badana nie może dotykać plastikowej pokrywy, dotyka jedynie wibrującej końcówki. Poziom drgań narasta, a pacjent sygnalizuje moment pojawienia się czucia drgań. Jeśli występują u niego zaburzenia układu nerwowego, może on w ogóle ich nie wyczuć. Pomiar wykonywany jest metodą wstępującą. Komputer kontroluje prawidłowość przebiegu pomiaru odrzucając wartości przyspieszeń zbyt odbiegające od średniej. Wyniki są rejestrowane na bieżąco i drukowane po zakończeniu badania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia badania te są obowiązkowo dla osób pracujących w narażeniu na drgania mechaniczne przekazywane na kończyny górne, wibrację oraz dla osób pracujących w narażeniu na chlorek winylu.

Badania palestezjometryczne zalecane są pracownikom narażonym na przewlekłe działanie niskich temperatur, urazy mechaniczne i mikrourazy związane ze sposobem wykonywania pracy, do których należą wymuszone pozycje rąk, takie jak:

 • monotypowe ruchy kończyn,
 • zginanie i prostowanie w stawach,
 • nadmierne obciążanie ciężarem.

Badaniu przy użyciu palestezjometru powinny poddać się również osoby, które realizują obowiązki zawodowe w niskiej temperaturze lub są narażone na drgania, np. wynikające z obsługi maszyn budowlanych czy rolniczych. Badanie stosowane również w zatruciach metalami i substancjami chemicznymi, takimi jak: ołów, talem lub jego związki.

Badanie z użyciem palestezjometru zaleca się osobom, które są narażone na działanie drgań mechanicznych i tym samym mogą chorować na tzw. chorobę wibracyjną. Są to m.in. pracownicy obsługujący na przykład koparki, ale też osoby, które na co dzień posługują się młotkiem czy młotem pneumatycznym.

Badania z użyciem palestezjometru zaleca się wykonywać średnio co 3 lata.

 

Jak się przygotować do badania palestezjometrii?

Do pracowni należy zgłaszać się minimum 15 min. przed umówioną wizytą, gdyż niezbędny jest czas na adaptację rąk do warunków, jakie panują w otoczeniu. W dni chłodne, w drodze na badanie ręce powinny być zabezpieczone rękawiczkami przed bezpośrednim działaniem zimna. Na badanie należy przyjść wypoczętym i po posiłku ale wcześniej należy powstrzymać się od palenia tytoniu. Najbardziej optymalną porą roku na wykonywanie badania jest wiosna i jesień.

 

Choroba wibracyjna

Długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych prowadzi do powstania u człowieka nieodwracalnych zmian w całym organizmie. Ich zespół nazywany jest chorobą wibracyjną. Jej objawy mają charakter indywidualny. Początkowo pojawiają się u chorych jako okresowe zaburzenia czucia końców palców oraz bóle kończyn górnych. Z czasem, zaburzenia te utrwalają się, coraz częstsze są bóle rąk i obniża się ich temperatura.

Choroba wibracyjna dotyczy przede wszystkim osób pracujących w

 • górnictwie,
 • rolnictwie,
 • leśnictwie,
 • budownictwie,
 • transporcie,

Zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wibracyjnej występuje u każdego, kto ma styczność z maszynami przenoszącymi drgania na ciało.

Choroba ta objawia się m.in. przez:

 • syndrom zimnych rąk,
 • zaburzenia czucia,
 • bóle kończyn,
 • uszkodzenia stawów i kości.

Ta uciążliwa dolegliwość występuje jako choroba zawodowa pracowników narażonych na długotrwałe działanie drgań mechanicznych. Wpływające na nią wibracje mogą pochodzić od maszyn i narzędzi pracy, takich jak pilarki, szlifierki, tokarki czy młoty pneumatyczne, wiertarki a nawet maszyny do szycia i działają one negatywnie na cały organizm.

Narażenie na wibracje może powodować:

 • zaburzenia czucia,
 • zaburzenie ukrwienia i odżywienia tkanek,
 • zwolnienie i zaburzenia akcji serca,
 • zmiany chorobowe narządu ruchu,
 • zwyrodnienie stawów,
 • obniżenie lub wzrost ciśnienia krwi,
 • zaburzenia czynności układu nerwowego,
 • zaburzenia wielonerwowe,
 • zespół cieśni nadgarstka,
 • reakcje skurczowe naczyń krwionośnych.

Jednym z objawów choroby wibracyjnej jest tzw. wtórny objaw Raynauda polegający na bladości palców, odrętwieniu rąk i nadmiernej wrażliwości na zimno.

Najwięcej przypadków choroby wibracyjnej stwierdza się w branży górniczej, przetwórstwie przemysłowym, rolnictwie, leśnictwie, geotechnice oraz budownictwie. Szczególnie duże narażenie obejmuje również lekarzy stomatologów.

Palestezjometry, sprzedawane w naszym sklepie, są profesjonalnym sprzętem medycznym, znajdującym zastosowanie wszędzie, gdzie leczy i diagnozuje się choroby zawodowe. Oferowany przez nas palestezjometr P33 jest najdokładniejszym na świecie urządzeniem do badań czucia wibracji. Zastosowano w nim unikalny, opatentowany system kontroli przyspieszenia pozwalający prowadzić pomiary w przypadku, gdy zakłócenia są wielokrotnie większe od drgań zadawanych. Wytwarza sinusoidalne drgania mechaniczne, działające na palec badanego pacjenta poprzez sondę umieszczoną w górnej części urządzenia. Częstotliwości drgań mieszczą się w zakresie od 250 do 500 Hz. Częstotliwości 250, 400 i 500 Hz umożliwiają pomiar zgodnie z obowiązującymi obecnie w Polsce przepisami. Oferujemy jedyne na świecie rozwiązanie pozwalające na pomiary według obowiązujących w Polsce zaleceń MZiOS. Badania przy pomocy palestezjometru P33 mogą służyć do monitoringu zaburzeń czucia drgań w okresie zatrudnienia pracownika, począwszy od badań wstępnych, poprzez okresowe, aż po badania końcowe. Wyniki tych badań mogą służyć w orzecznictwie chorób zawodowych związanych z uszkodzeniem zmysłu czucia dotyku. Palestezjometr P33 może również być wykorzystany do badań naukowych.