•  x 
Twój koszyk jest pusty

Worki i pojemniki na odpady medyczne

Producent:
INTERGOS

Worki i pojemniki na odpady medyczne

pojemnik na odpady medyczne intergos 750 mlZgodnie z ustawą wszystkie odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych powinny być segregowane oraz zbierane w specjalnie do tego przeznaczonych workach, oraz pojemnikach medycznych. Dodatkowo opakowania te muszą być oznaczone odpowiednim kolorem oraz stosowną etykietą. Worki na odpady medyczne oraz pojemniki wymagane są m.in. w szpitalach, gabinetach lekarskich oraz przychodniach.

 

Pojemniki na odpady medyczne do szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich

Odpady medyczne ze względu na fakt, iż stanowią realne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi muszą być odpowiednio składowane, transportowane oraz utylizowane. Każda jednostka medyczna wytwarzająca takie odpady posiada obowiązek przestrzegania przepisów związanych z ich utylizacją. Do odpadów medycznych zalicza się różnego rodzaju zużyte materiały opatrunkowe, igły, strzykawki, odpady z sal operacyjnych oraz porodowych, a także odpady z oddziałów zakaźnych i zabiegowych. Dodatkowo do grupy tej można zaliczyć tkanki ludzkie i zwierzęce oraz przeterminowane leki, opakowania po lekach oraz leki przeciwnowotworowe.

W celu prawidłowego utylizowania oraz transportowania skażonych materiałów wykorzystuje się pojemniki na odpady medyczne. Można do nich wrzucać nie tylko zużyte opatrunki, ale i przedmioty o ostrych krawędziach takie jak strzykawki czy też igły, a także zużyte narzędzia. Na rynku dostępne są pojemniki w różnych rozmiarach. W zależności od indywidualnych potrzeb placówki dostarczane są pojemniki na odpady medyczne 1l , 2l, 5l lub 10 l, a także pojemniki na odpady medyczne 60l.

Każdy pojemnik na odpady medyczne może zostać napełniony maksymalnie do 2/3 swojej objętości, po czym powinien zostać szczelnie zamknięty. Ze względu na ryzyko skażenia nie powinno się go ponownie otwierać. Wyróżniamy 3 kolory pojemników. Pojemniki na odpady medyczne czerwone służą do zbierania amputowanych kończyn, pojemników na krew, zużytych peloid, pozostałości z żywienia osób przebywających na oddziałach zakaźnych oraz odpadów medycznych zawierających drobnoustroje lub toksyny.

Pojemniki na odpady medyczne żółte przeznaczone są do przechowywania chemikaliów i odczynników chemicznych zawierających substancje niebezpieczne, leków cytotoksycznych i cytostatycznych oraz odpadów amalgamatu dentystycznego. Pojemniki innego koloru niż czerwony oraz żółty przeznaczone są do zbierania mniej toksycznych odpadów. Czarne oraz niebieskie pojemniki na odpady medyczne służą do gromadzenia narzędzi chirurgicznych i zabiegowych, różnego rodzaju opatrunków (w tym także gipsowych), zużytej pościeli oraz pieluch.

 

Odpady szpitalne - Worki na odpady medyczne

Worki na odpady medyczne podobnie jak pojemniki dostępne są w odpowiednich kolorach odpowiadających poziomowi niebezpieczeństwa odpadów oraz w wielu rozmiarach. W celu utylizacji odpadów o najwyższym poziomie zagrożenia wykorzystywane są worki na odpady medyczne czerwone. Wymagają one zachowania najwyższych względów bezpieczeństwa. Duże worki na odpady medyczne czerwone 60 l można umieścić w okolicy fotela zabiegowego, natomiast te mniejsze w podręcznych koszach przeznaczonych na materiały do utylizacji. Co ważne worki na skażone odpady są jednorazowego użytku i nie mogą zostać ponownie wykorzystane. Przeznaczone są one do spalenia razem z odpadami.

Najbardziej popularne worki na odpady medyczne 35l oraz wszystkie pozostałe muszą wykazywać bardzo dużą wytrzymałość, zapewniając bezpieczeństwo osobom narażonym na styczność z zakażonym materiałem. Dodatkowo warto pamiętać, iż duże czerwone worki na odpady medyczne 120l należy wykorzystywać w szczególnym rygorze sanitarnym, gdyż nagromadzenie takiej ilości odpadów stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo zakażenia.

Ze względów sanitarnych składowanie odpadów medycznych powinno odbywać się w miejscu ich powstawania. Dodatkowo worki powinny zostać zamocowane na specjalne stojaki na worki na odpady medyczne lub umieszczone w sztywnych pojemnikach z bezdotykowo otwieranymi pokrywami. Zarówno pojemniki, jak i worki na odpady medyczne powinny być wymieniane co minimum 72 godziny, a te zawierające wysoko zakaźny materiał co 24 godziny. Co więcej, w przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka należy go w całości, razem z odpadami umieścić w innym większym oraz nieuszkodzonym opakowaniu. Warto pamiętać, iż nie wolno przekładać samych odpadów medycznych z jednego worka do drugiego.

Każdy pojemnik oraz worek na odpady medyczne powinien zostać oznaczony odpowiednim kodem i opisany adresem wytwórcy. Dodatkowo na każdym opakowaniu powinna znajdować się data i godzina jego otwarcia oraz zamknięcia. Wszystkie te informacje umieszcza się na worku lub pojemniku za pomocą naklejki na worki na odpady medyczne. Te specjalne etykiety na odpady medyczne sprzedawane są w rolkach lub w postaci bloczków. Dostępne są w różnych rozmiarach oraz kolorach.

W kategorii worki i pojemniki na odpady medyczne w naszym Sklepie Medycznym dostępne są foliowe worki na odpady medyczne zakaźne, a także pojemniki przeznaczone do składowania oraz utylizacji skażonych materiałów. Oferujemy opakowania na odpady medyczne posiadające odpowiednie certyfikaty i spełniające wymagane normy. Zaopatrujemy placówki medyczne takie jak szpitale, przychodnie oraz prywatne gabinety.